സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിയില്‍ 8.8 കോടി രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി

google news
Minister R Bindu

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴില്‍ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന്‍ മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം പദ്ധതിയില്‍ 8.8 കോടി രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസസാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രി ഡോ ആര്‍ ബിന്ദു അറിയിച്ചു.

മാതാപിതാക്കളില്‍ ആരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കില്‍ ഇരുവരുമോ മരണപ്പെട്ടു സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം.

2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 17 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് പദ്ധതിയ്ക്കായി നല്‍കിയിരുന്നത്. അതില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച 9.01 കോടി രൂപയിലാണ് 8.8 കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലുമായി 57,187 കുട്ടികള്‍ക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Tags