സാധനങ്ങൾ എത്തിയില്ല സന്നിധാനത്തെ ദേവസ്വം മെസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായി

google news
sabarimala sannidhanam

ശബരിമല: തീർത്ഥാടനം മുന്നിൽ കണ്ട് ടെന്റർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം മെസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായി. ജീവനക്കാർക്ക് സമയത്ത് ആഹാരം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ വിഷയത്തിൽ ബോർഡ് ഇന്നലെ അടിയന്തിരമായി ഇടപെട്ട് കരാർ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു.  

കരുതൽ അരവണ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ നവംബർ ഒന്നു മുതൽ സന്നിധാനത്തെ മെസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് വഴി ഇവിടേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചതോടെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. ഇതോടെ മതിയായ ഭക്ഷണമൊരുക്കാൻ പാചകശായിൽ സാധനങ്ങൾ തികയാതെ വന്നു. 

ഇത് വ്യാപക പരാതിക്ക് ഇടവരുത്തിയതോടെയാണ് ബോർഡ് അടിയന്തിര ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. ടെന്റർ വിളിച്ചെങ്കിലും നടപടി പൂർത്തീകരണം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.ഇതൊടെ സാധനങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന.

Tags