സ്ത്രീകളിലെ യീസ്റ്റ് ഇന്‍ഫക്ഷന്റെ കാരണം ഇതാണ് ..

google news
yeast infection

സ്ത്രീകളില്‍ യീസ്റ്റ് ഇന്‍ഫക്ഷന്‍ കൂടാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ യീസ്റ്റ് ഇന്‍ഫക്ഷന്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത് Candida albicasn എന്ന അസുഖത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. പൊതുവില്‍ വൃത്തിയില്ലാത്ത ടോയ്‌ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഇത്തരം അസുഖങ്ങള്‍ പകരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിച്ച് യോനീ കഴുകുമ്പോള്‍ പുറകില്‍ നിന്നും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പകരം മുന്‍പില്‍ നിന്നും പുറകിലോട്ടായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ബാക്ടീരിയ പെരുകുന്നത് തടയാന്‍ സഹായിക്കും.

Tags