കുട്ടികളിൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ...

google news
diabets

ഒന്ന്...

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുക എന്നതാണ്. അധിക പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി ബാലൻസ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശരീരം ശ്രമിക്കുന്നു. വൃക്കകൾ അമിതമായ മൂത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ട്...

കായികമായി സജീവമായ കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ മുറിവേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ സാധാരണ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്ന മുറിവുമായാണ് അവർ വീട്ടിലെത്തുന്നതെങ്കിൽ, അത് പ്രമേഹത്തിന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.

മൂന്ന്...

കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാരത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് കൗമാരം. അത് അവന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗനിർണയത്തിന് മുമ്പ് ഗണ്യമായ ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. ഇത് പ്രമേഹ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

നാല്...

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിൽ രക്തത്തിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ കോശങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് വ്യക്തിക്ക് ബലഹീനതയും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അമിതമായ ക്ഷീണവും ബലഹീനതയും ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.

Tags