സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിക്കാം ഇവ

google news
stress

നേന്ത്രപ്പഴം..

ധാരാളം ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് നേന്ത്രപ്പഴം. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ നമുക്ക് ഏറെ സഹായപ്രദമാകുന്നൊരു ഗുണമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പോസിറ്റീവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നത്. നേന്ത്രപ്പഴത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി6- നമുക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന ഹോര്‍മോണായ 'സെറട്ടോണിൻ' ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടെയാണ് സ്ട്രെസ് കുറയുകയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.

അവക്കാഡോ...

അവക്കാഡോയും പലവിധ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. ഇതിലുള്ള ബി-വൈറ്റമിനുകള്‍ (ബി5, ബി6, ഫോളേറ്റ്) എന്നിവ സ്ട്രെസ് പെട്ടെന്ന് അകറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മേഷം പകരാനുമെല്ലാം സഹായിക്കുന്നതാണ്.

Tags