നഖങ്ങളുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ...

google news
healthy nails

ഒന്ന്...

ബയോട്ടിൻ ഒരു ബി-കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിനാണ്. ഇത് വിറ്റാമിൻ ബി 7, കോഎൻസൈം ആർ, വിറ്റാമിൻ എച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ കോശവളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നഖങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ-അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ഉപാപചയത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബയോട്ടിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും സപ്ലിമെന്റുകളും പൊട്ടുന്ന നഖങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചേക്കാം.

രണ്ട്...

ബി വിറ്റാമിനുകളും നഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ്. വിറ്റാമിൻ ബി 12 ഇരുമ്പ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിലും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ വികാസത്തിലും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നഖങ്ങൾ ശക്തവും ആരോഗ്യകരവുമായി നിലനിർത്താൻ ഇരുമ്പും ബി 12 ഉം ആവശ്യമാണ്.

മൂന്ന്...

ഇരുമ്പാണ് മറ്റൊരു പോഷകം. നഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവയവങ്ങളിലേക്കും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്ന ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇരുമ്പ്.

നാല്...

ശരീരത്തിലെ 300-ലധികം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ധാതുവാണ് മഗ്നീഷ്യം, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഉൾപ്പെടെ, ഇത് നഖങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്.

അഞ്ച്...

നഖങ്ങൾ പ്രധാനമായും കെരാറ്റിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാരുകളുള്ള ഘടനാപരമായ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നഖങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നത്. ഇത് നഖങ്ങളെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്നോ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നോ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ആറ്...

ഒമേഗ -3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നഖങ്ങളെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഈ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ നെയിൽ ബെഡിലെ വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് നിങ്ങളുടെ നെയിൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഏഴ്...

കൊളാജൻ എന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന് വിറ്റാമിൻ സി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇത് നഖങ്ങൾ, മുടി, പല്ലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകത്തിന് സഹായകമാണ്.

Tags