പുതിനയില ചായ തയ്യാറാക്കാം...

google news
ss

വേണ്ട ചേരുവകൾ...

തേലിയ പൊടി                           1 ടീസ്പൂൺ
പുതിനയില                                  5 ഇലകൾ
 തേൻ                                         1 ടീസ്പൂൺ
വെള്ളം                                          2 ​ഗ്ലാസ് 
‌നാരങ്ങ നീര്                               1 ടീസ്പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം...

ആദ്യം വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തേയില പൊടി ഇടുക. ശേഷം പുതിനയിലയും ചേർക്കുക. ശേഷം കുടിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനുട്ട് മുമ്പ് തേനും നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കും. ശേഷം കുടിക്കാം.

Tags