പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ...

google news
eating

 

 പലപ്പോഴും പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കാം. ഒരു ദിവസം പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണം അടുത്ത ദിവസം ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അസിഡിറ്റിയിക്ക് കാരണമാകും. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ബാക്ടീരിയകൾക്കും അണുക്കൾക്കും കാരണമാകുന്നു‌. ഇത് ധാരാളം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വയറിനുള്ളിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത ശേഷം മണിക്കൂറുകളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ബാക്ടീരിയകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണം കേടാകുകയും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. 

പഴകിയ ഭക്ഷണം ദഹനക്കേട്, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയ വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വേനൽക്കാലത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമാണ്. 4-5 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് പഴകിയതായിത്തീരുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാൽ അത് വായുവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ഭക്ഷണത്തെ മലിനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയ പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലമാണ് സാധാരണയായി വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. ബാക്ടീരിയകൾ ഭക്ഷണത്തെ പുളിപ്പിച്ച് അസിഡിറ്റി ആക്കുന്നു. ഇത് കടുത്ത അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകും.

വേനൽക്കാലത്ത് പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വയറിളക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് നിർജ്ജലീകരണത്തിന് കാരണമാകും. 

Tags