തൈറോയ്ഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍‌പ്പെടുത്തേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍

google news
thyroid

ഒന്ന്...

ചീസാണ് ആദ്യമായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. കാത്സ്യം, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പ്, അയഡിന്‍ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയ ചീസ് തൈറോയിഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.

രണ്ട്...

തൈരാണ് രണ്ടാമതായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. അയഡിന്‍ അടങ്ങിയ ഇവ തൈറോയ്ഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിനു ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും.

 മൂന്ന്...

പാല്‍ ആണ് അടുത്തതായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്.  250 മില്ലി പാലില്‍ ഏകദേശം 150 മൈക്രോഗ്രാം അയഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ പാല്‍ പതിവായി കുടിക്കുന്നതും തൈറോയിഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.

നാല്...

ടൂണ പോലെയുള്ള കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതും തൈറോയിഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.

അഞ്ച്...

മുട്ടയാണ് അഞ്ചാമതായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. അയഡിന്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ മുട്ട പതിവായി കഴിക്കുന്നത് തൈറോയിഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും.

ആറ്...

ചെമ്മീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ അയഡിനാല്‍ സമ്പുഷ്ടമാണ്. അതിനാല്‍ ഇവ കഴിക്കുന്നതും തൈറോയിഡിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെയോ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റിന്റെയോ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രം ആഹാരക്രമത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തുക.

Tags