മുഖ സംരക്ഷണത്തിന് റോസ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഉപയോ​ഗിക്കൂ...

google news
rose water

ഫേഷ്യൽ മാസ്കുകളും ക്രീമുകളും മാറിമാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും മുഖത്തിനു മാറ്റമൊന്നും തോന്നുന്നില്ലേ..?എങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഉപയോ​ഗിക്കൂ.
ഒരു പ്രകൃതിദത്ത ടോണർ ആണ് റോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. ഇത് ചർമ്മത്തെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചർമ്മ സുഷിരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. റോസ് വാട്ടറിന്റെ പിഎച്ച് ബാലൻസിങ് ഗുണങ്ങൾ കാരണം പ്രകൃതിദത്തമായ ചർമ്മ ടോണർ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ഘടകം ചർമ്മത്തെ ശാന്തമാക്കുകയും മൃദുവായി മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അതിന്റെ അതിലോലമായ പിഎച്ച് അളവ് സന്തുലിതമാക്കുന്നു.

ടോണറായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ സുഷിരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴുക്കും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്. റോസ് വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങൾ ചുവപ്പിന് കാരണമാകുന്ന ഏത് ബാക്ടീരിയയെയും നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

മോയ്സ്ചറൈസിംഗ്, ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ റോസ് വാട്ടർ ആന്റി-ഏജിംഗ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ ജനപ്രിയമാണ്. ഇത് ചുളിവുകൾ കുറയ്ക്കും. ഇത് മുറിവുകൾ സുഖപ്പെടുത്താനും പ്രായത്തിന്റെ പാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാടുകൾ മായ്‌ക്കാനും കഴിയും.
 


 

Tags