പ്രമേഹ രോഗികൾ ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ...

google news
diabetes

ഒന്ന്...

സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം ആണ് ആദ്യമായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ചീസ്, സോസേജ് തുടങ്ങിയ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ അമിതമായി പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിച്ചുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇവ പ്രമേഹ രോഗികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

രണ്ട്...

വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളില്‍‌ ട്രാന്‍സ് ഫാറ്റ് ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഇവ ഇന്‍സുലിന്‍ ഉത്പാദത്തെ ബാധിക്കാം. അതിനാല്‍ പ്രമേഹ രോഗികള്‍ ഇവയും ഡയറ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവയില്‍ കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റും കൂടുതലായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ശരീരഭാരം കൂടാനും കാരണമാകുന്നു.

മൂന്ന്...

വൈറ്റ് ബ്രഡാണ് അവസാനമായി ഈ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. ഉയര്‍ന്ന 'ഗ്ലൈസെമിക്' സൂചികയുള്ള ഇവ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ കൂട്ടാം. അതിനാല്‍ പ്രമേഹ രോഗികള്‍ വൈറ്റ് ബ്രഡ് ഡയറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Tags