ഗോതമ്പ് പായസം തയ്യാറാക്കാം

google news
sag

ചേരുവകൾ 

    സൂചി ഗോതമ്പ്( നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്) -150gm
    ശർക്കര -250gm
    തേങ്ങയുടെ 2 ആം പാൽ - 2.5 കപ്പ്
    തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ -1 കപ്പ്
    ഏലക്കാപൊടി -1 റ്റീസ്പൂൺ
    ചുക്ക്പൊടി -1/2 റ്റീസ്പൂൺ
    ജീരകപൊടി -1/2 റ്റീസ്പൂൺ
    കശുവണ്ടി പരിപ്പ്,കിസ്മിസ്സ്
    തേങ്ങാകൊത്ത് -5 റ്റീസ്പൂൺ
    നെയ്യ് -1/2 റ്റീകപ്പ്

ഗോതമ്പ് കുറച്ച് വലിയ തരികളാണെങ്കിൽ 1 മണികൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട ശെഷം ഉപയോഗിക്കുന്നെ ആവും നല്ലത്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും

ശർക്കര ഉരുക്കി പാനിയാക്കി അരിച്ച് വക്കുക.

ഉരുളിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി വറക്കുക.

ശെഷം 1.5 കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഗോതമ്പ് ആ പാലിൽ വേവിച്ച് എടുക്കുക.വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കുക.രണ്ടാം പാലിൽ വേവിച്ച് എടുതാൽ രുചി കൂടും.

ഗോതമ്പ് വെന്തു വരുമ്പോൾ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് ഇളക്കി വേവിക്കുക.

കുറച്ച് കുറുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക.

ഒന്നു കൂടി ഗോതമ്പ് വെന്ത് കുറുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ,ഏലക്കാപൊടി,ചുക്ക് പൊടി,ജീരകപൊടി ഇവ കൂടെ ചെർത്ത് ഇളക്കുക

ഒന്ന് ചെറുതായി തിളച്ച ശെഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.

പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ തേങ്ങാകൊത്ത്,കശുവണ്ടി പരിപ്പ്,കിസ്മിസ് ഇവ മൂപ്പിച്ച് പായസത്തിലെക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം.

Tags