ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ. പൂർണിമ ദേവി ബർമന്​ യു.എൻ ഉന്നത പരിസ്ഥിതി അവാർഡ്

poornima

യു.എൻ: ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി ജീവശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ. പൂർണിമ ദേവി ബർമന്​​ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഈ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് പുരസ്‌കാരം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരിസ്ഥിതി പരിപാടിയുടെ (യു.എൻ.ഇ.പി) എന്‍റർപ്രണോറിയൽ വിഷൻ വിഭാഗത്തിലാണ്​ 2022 ചാമ്പ്യൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് പുരസ്കാരം അസം സ്വദേശിയായ ബർമൻ നേടിയത്​.

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 'ഗ്രേറ്റർ അഡ്ജ്യൂട്ടന്‍റ്​ സ്റ്റോർക്ക്​' എന്ന കൊക്കിന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിന്​ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ 'ഹാര്‍ഗില ആര്‍മി'ക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്​ ബർമനാണ്​. ഇന്ന് സംഘടനയില്‍ പതിനായിരത്തോളം അംഗങ്ങളുണ്ട്. കുറച്ചുപേർ പ്രാദേശിക സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഉപജീവന മാർഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.

അസമീസ്​ ഭാഷയിൽ 'ഹര്‍ഗില' (അസ്ഥി വിഴുങ്ങുന്നവര്‍) എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പക്ഷികളുടെ കൂടൊരുക്കൽ പ്രദേശം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഭൂവുടമകളെ സമീപിച്ചും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങള്‍ മണ്ണിട്ടു നിരത്തി കോണ്‍ക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിർമിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കോടതി കയറിയും അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്​ ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Share this story