വാട്‍സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ഉയർത്തി
whatsapps

 

പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി ജനപ്രിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ളാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്‍സ്ആപ്പ് രംഗത്ത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 512 പേരെ വരെ ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിലൊന്ന്. പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ലിമിറ്റ് ഫീച്ചർ മെയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്‌താക്കൾക്കായി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണ്.

അടുത്ത കാലത്തായി പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പുകൾ അതിവേഗം പുറത്തിറക്കുകയാണ് വാട്‍സ്ആപ്പ്. ഇതിലെ പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് സൈസ് ലിമിറ്റ് ഫീച്ചർ. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി 512 പേരെ വരെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാനാകും. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാവുന്ന പരമാവധി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 256 മാത്രമാണ്.


.

Share this story