എ.ഐ മോഡൽ ‘വെള്ളപ്പൊക്കം ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവചിക്കും’ ; ഗൂഗിൾ

google news
AI

തങ്ങളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എ.ഐ) മോഡലിന് ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് പ്രളയം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ്  ഗൂഗിൾ.വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൂടാതെ പ്രതിവർഷം 50 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം 2000 മുതൽ വെള്ളപ്പൊക്ക സംഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തി, ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 19 ശതമാനത്തെ അതായത് ഏകദേശം 1.5 ബില്യൺ ആളുകളെ അത് ബാധിക്കുന്നു.

സയൻസ് ജേണലായ നേച്ചറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പേപ്പറിൽ, പ്രവചനം നടത്താൻ പൊതുവായി ലഭ്യമായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എ.ഐ മോഡലുകൾ തങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ടെക് ഭീമൻ പറഞ്ഞു. "ഹൈഡ്രോളജിക് മോഡൽ ഒരു നദിയിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രവചിക്കുന്നു, കൂടാതെ ‘വെള്ളപ്പൊക്ക മാതൃക’ ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും ജലനിരപ്പ് എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കുമെന്നും പ്രവചിക്കുന്നു".

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാലാവസ്ഥാ ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ തങ്ങളുടെ പുതിയ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ഗൂഗിൾ എഐക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ, നദീനിരപ്പ് റീഡിങ്, ഉയരം, ഭൂപ്രകൃതി ഡാറ്റ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ മെഷീൻ ലേണിങ് മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചതായും ഓരോ സ്ഥലത്തിനും പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ച ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് സിമുലേഷനുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പഠനറിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ സമഗ്രമായ ഡാറ്റ അ‌വലോകനം, മതിയായ ഡാറ്റയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെപ്പോലും മുൻകൂട്ടിയറിയാൻ എഐ മോഡലുകളെ അനുവദിച്ചു.

Tags