ഐപിഎല്ലിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇളവുകളും അധിക ഡാറ്റയുമായി വി

google news
vi

കൊച്ചി: ഐപിഎല്‍ സീസണോടനുബന്ധിച്ച് മുന്‍നിര ടെലകോം സേവനദാതാവായ വി പ്രത്യേക ഇളവുകളും അധിക ഡാറ്റയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വി ആപ്പിലൂടെയായിരിക്കും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍.1449 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ 50 രൂപയുടെ ഇളവു ലഭിക്കും. 3199 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ നൂറു രൂപയുടെ ഇളവാകും ലഭിക്കുക. 699 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ 50 രൂപയുടെ ഇളവു ലഭിക്കും.

ഇതിനു പുറമെ 181 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ 50 ശതമാനവും 75 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ 25 ശതമാനവും അധിക ഡാറ്റ നല്‍കും. ഈ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ആകര്‍ഷകമായ അധിക പായ്ക്കുകളും അവത രിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 298 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ 28 ദിവസത്തേക്ക് 50 ജിബി ഡാറ്റയും 418 രൂപയുടെപായ്ക്കില്‍ 56 ദിവസത്തേക്ക് 100 ജിബിയും ഡാറ്റ ല ഭിക്കും.മാര്‍ച്ച് 21 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ ഒന്നു വരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത റീചാര്‍ജ് പായ്ക്കുകളില്‍ അധിക ഡാറ്റാ ആനൂകൂല്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1449 രൂപയുടെ പായ്ക്കില്‍ 30 ജിബി അധിക ഡാറ്റ, 2899 രൂപ,3099 രൂപ, 3199 രൂപ പായ്ക്കുകളില്‍ 50 ജിബി വീതം അധിക ഡാറ്റ എ ന്നിങ്ങനെയാണു ലഭിക്കുക.

Tags