ക്ടായോട്ട്കാവ്-പ്ലാക്കുണ്ട് കോളനി റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

google news
sag

പാലക്കാട് :  കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ക്ടായോട്ട്കാവ്-പ്ലാക്കുണ്ട് കോളനി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിത ജോസഫ് നിര്‍വഹിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2023-24 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയാണ് റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് നിര്‍വഹിച്ചത്.

പ്രദേശത്തെ 150 ഓളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് റോഡ് ഉപകാരപ്രദമാണ്. പ്രദേശവാസികളുടെ ഏറെ വര്‍ഷമായുള്ള ആവശ്യമാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായത്. കടമ്പഴിപ്പുറം-ചെരട്ടിമല പ്രധാന പാതയുമായി ബന്ധിക്കുന്നതാണ് ക്ടായോട്ട്കാവ്-പ്ലാക്കുണ്ട് കോളനി റോഡ്. പരിപാടിയില്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Tags