ബി എ ആർ എച്ച് എസ് ബോവിക്കാനം 2003-04 പത്താം ക്ലാസ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

uytrdffyur

ബോവിക്കാനം: ബി എ ആർ എച്ച് എസ് ബോവിക്കാനം 2003-04 പത്താം ക്ലാസ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഓട്ടോഗ്രാഫ് 04 സംഘടിപ്പിച്ചു.പ്രോഗ്രാം ചെയർമാൻ സുനൈഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു .പ്രധാന അധ്യാപകൻ നാരായണൻ മാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, പത്തോളം വരുന്ന അധ്യാപകരും ,200 ഓളം വരുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ , വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളും , അനുഭവങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കു വഹിച്ചതോടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി,കൺവീനർ കാദർ സ്വാഗതവും, ട്രഷറർ റാഷിദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Share this story