വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ്പ് യാത്ര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു; മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

google news
വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ്പ് യാത്ര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പര്യടനം തുടരുന്നു; മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴ : കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വികസന പദ്ധതികളും ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തട്ടുകളിലും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന വികസിത് ഭാരത് സങ്കൽപ്പ് യാത്ര ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പര്യടനം നടത്തി. കേരളാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മുതുകുളം ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ബുദ്ധ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.


മുതുകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ. ലാൽ മാളവ്യ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും കേരളാ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ചീഫ് മാനേജർ ശ്രീ സുരജിദത്ത് സ്വാഗത പ്രസംഗവും നടത്തി. മുതുകുളം ബ്ലോക്ക്‌  പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി അംബുജാക്ഷി ടീച്ചർ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.  
കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രയുടെ ഡോ. ശിവകുമാർ, ഫാക്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്രീമതി രേഷ്മ, പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ, ബി എൽ ബി സി സി കൺവീനർ ശ്രീമതി അഞ്ജലി കെ എസ്, സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ കൗൺസിലർ ശ്രീ ജയകുമാർ, ഭാരത് ഗ്യാസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ശ്രീ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിച്ചു.


യോഗത്തിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് മുതുകുളം കെ സി സി സ്കീമുകളിലുള്ള ലോൺ അനുമതി പത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഫാക്ട്  പ്രതിനിധി ശ്രീമതി രേഷ്മ  നാനോ യൂറിയ സമീകൃത വളപ്രയോഗം, ഡ്രോൺ ഉപയോഗം എന്നിവ വിവരിച്ചു. ഭാരത് ഗാസ് ഏജൻസി, പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ സ്റ്റാളുകൾ ഇട്ട് പദ്ധതികൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബി എൽ ബി സി കൺവീനർ പ്രാണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഭാരത് ഗ്യാസ്, ബി എസ് എൻ എൽ, ഹെൽത്ത്‌ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കൗണ്ടറുകൾ തുറന്നു. ബി എൽ ബി സി കൺവീനർ ശ്രീമതി അഞ്ജലി നന്ദി അറിയിച്ചു.

Tags