വീട്ടിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇരിപ്പുണ്ടോ..? ചർമം തിളങ്ങാൻ സൂപ്പർ ഫെയ്സ് മാസ്ക് തയാറാക്കാം
fruitfacemask

പഴങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കാവുന്ന ചില ഫെയ്സ് മാസ്ക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

നേന്ത്രപ്പഴ ഫെയ്സ് മാസ്ക്:

ചർമം മോയിസ്ച്യൂറൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫെയ്സ് മാസ്ക്കിന് സാധിക്കും. ഒരു പഴവും ഒരു സ്പൂൺ തേനുമാണ് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടിയുള്ള പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം. മുഖത്തു പുരട്ടി 15 മിനിറ്റിന്ശേഷം തണുത്തവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയാം.

ആപ്പിൾ ഫെയ്സ് മാസ്ക്:

ചർമത്തിലെ രക്തയോട്ടവും കൊളീജൻ ഉത്പാദനവും വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ ഫെയ്സ് മാസ്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മുഖത്ത് പുരട്ടാം. 20 മിനിറ്റിന്ശേഷം കഴുകി കളയാം.

പപ്പായ ഫെയ്സ് മാസ്ക്:

പപ്പായയിലുള്ള എൻസൈമുകൾക്ക് ചർമത്തിന് തിളക്കം നൽകാൻ സാധിക്കും. രണ്ടോ, മൂന്നോ കഷ്ണം പപ്പായ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ റോസ്‌വാട്ടര്‍ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് മുഖത്തു പുരട്ടി 15 മിനിറ്റിനുശേഷം കഴുകി കളയാം.

തണ്ണിമത്തൻ ഫെയ്സ് മാസ്ക്:

ചർമത്തിന് മിനുസവും ആർദ്രതയതും ലഭിക്കാൻ ഈ ഫെയ്സ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ട് കഷ്ണം തണ്ണിമത്തൻ, ഒരു സ്പൂൺ തൈര്, രണ്ട് തുള്ളി നാരങ്ങാനീര് എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടുക. അരമണിക്കൂറിനുശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകാം.

Share this story