ഗർഭധാരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ജീവിതശെെലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

weight
ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ഭാരം വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതവും മികച്ചതുമായ മാർഗ്ഗം പതിവ് നടത്തത്തിനും വേഗത കുറഞ്ഞ ഓട്ടത്തിനും പോകുക എന്നതാണ്. ആദ്യം വളരെ പതുക്കെ നടക്കുക, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേഗത്തിലുള്ള നടത്തം, ജോഗിംഗ്, ഓട്ടം, സൈക്ലിംഗ് എന്നിവയിലേക്ക് ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുക. ഏതാനും ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ ഭാരം കുറയുന്നത് കാണാം. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഗർഭകാലത്തെ ശരീരഭാരം വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അപര്യാപ്തമായ ഉറക്കം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ഭാരം ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിർത്താൻ കാരണമാകുമെന്ന് സമീപകാല നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗർഭധാരണത്തിനു ശേഷം സാധാരണ ശരീരഭാരം നിലനിർത്താൻ ദിവസവും 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ജലാംശം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് മുലപ്പാൽ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം മുലപ്പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇത് കലോറി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Share this story