മുടിവളര്‍ച്ചയ്ക്കായി ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിയ്ക്കൂ...

haire
കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ, സെലിനിയം, വിറ്റാമിൻ ഡി 3, വിറ്റാമിൻ ബി തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുടിയെ ശക്തമാക്കുന്നു. 

മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രോട്ടീനും ബയോട്ടിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഹെൽത്ത്‌ലൈൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അഭാവം മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും. മുട്ടയിൽ സിങ്ക്, സെലിനിയം, മറ്റ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ പോഷകങ്ങൾ എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഇലക്കറികളിൽ ഫോളേറ്റ്, ഇരുമ്പ്, വിറ്റാമിനുകൾ എ, സി തുടങ്ങിയ ഗുണം ചെയ്യുന്ന പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു കപ്പ് ചീരയ്ക്ക് ദിവസേനയുള്ള വിറ്റാമിൻ എയുടെ 20 ശതമാനം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ഇരുമ്പിന്റെ നല്ല ഉറവിടം കൂടിയാണ് പാലക്ക് ചീര. ഇത് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്.

സാൽമൺ, മത്തി, അയല എന്നിവയിൽ ധാരാളം പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുടി വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒമേഗ -3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുടി വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പുള്ള മത്സ്യത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ, സെലിനിയം, വിറ്റാമിൻ ഡി 3, വിറ്റാമിൻ ബി തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുടിയെ ശക്തമാക്കുന്നു. 

അവോക്കാഡോ രുചികരവും പോഷകപ്രദവും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പിന്റെ മികച്ച ഉറവിടവുമാണ്. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ നല്ല ഉറവിടമായും ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 200 ഗ്രാം ഇടത്തരം അവോക്കാഡോയ്ക്ക് ദിവസേനയുള്ള വിറ്റാമിൻ ഇ ആവശ്യകതയുടെ 28 ശതമാനം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. അവോക്കാഡോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിഓക്‌സിഡന്റാണ്.

അവോക്കാഡോ രുചികരവും പോഷകപ്രദവും ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പിന്റെ മികച്ച ഉറവിടവുമാണ്. മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ നല്ല ഉറവിടമായും ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 200 ഗ്രാം ഇടത്തരം അവോക്കാഡോയ്ക്ക് ദിവസേനയുള്ള വിറ്റാമിൻ ഇ ആവശ്യകതയുടെ 28 ശതമാനം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. അവോക്കാഡോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഇ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആന്റിഓക്‌സിഡന്റാണ്.

Share this story