വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖപദ്ധതി ഓണത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകും

google news
vizhinjam

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖപദ്ധതി ഓണത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാകും. മലയാളികള്‍ക്കുള്ള ഓണസമ്മാനമായിരിക്കും പോര്‍ട്ടെന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു. ട്രയല്‍ റണ്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ ആരംഭിക്കും. വലിയ ബാര്‍ജുകള്‍ എത്തിച്ചായിരിക്കും ട്രയല്‍ റണ്‍ ആരംഭിക്കുക.

2959 മീറ്ററാണ് തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രധാന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ ആകെ നീളം. ഇതിന്റെ 90 ശതമാനം പണിയും ഇതിനോടകം പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. 800 മീറ്റര്‍ ബര്‍ത്തിലെ 650 മീറ്ററും പണി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തുറമുഖത്ത് ആവശ്യമായ യാര്‍ഡ് ക്രെയിനുകളും ഷിപ്പ് ടു ഷോ!ര്‍ ക്രെയിനുകളും ഏപ്രില്‍ ആകുമ്പോഴേക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും എത്തും. നിലവില്‍ ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിന്റെ നിര്‍മ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. 1.7 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണ് റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.
രണ്ട് സബ്‌സ്റ്റേഷനുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം നേരത്തേ പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. ഇനി നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ളത് കണ്ടെയ്‌നറുകള്‍ കപ്പലില്‍ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാനായുള്ള 3,80,000 ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ കണ്ടെയ്‌നര്‍ യാര്‍ഡാണ്. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂ!ര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അ?ഗ്‌നിരക്ഷാ സംവിധനങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണം പുരോ?ഗമിക്കുകയാണ്.

Tags