സബ് രജിസ്ട്രാറര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ വിജിലന്‍സിന്റെ മിന്നല്‍ പരിശോധന

cash

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാറര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ വിജിലന്‍സിന്റെ മിന്നല്‍ പരിശോധന തുടരുന്നു. സബ് രജിസ്ട്രാറര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത പണം കണ്ടത്തിയെന്ന് വിജിലന്‍സ് അറിയിച്ചു. 

ഓപ്പറേഷന്‍ പഞ്ചി കിരണ്‍ എന്ന പേരിലാണ് പരിശോധന. മട്ടാഞ്ചേരി സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ റി ന്നും മദ്യവും കണക്കില്‍പ്പെടാത്ത പണവും കണ്ടത്തി. മലപ്പുറത്ത് 30,000 രൂപയും കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് 21,000 രൂപയും കണ്ടെത്തി. ആരാധമെഴുത്തുകാരില്‍ നിന്ന് ഉദ്യോ?ഗസ്ഥര്‍ വ്യാപകമായി പണം വാങ്ങുന്നുവെന്നാണ് വിജിലന്‍സിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

തെരഞ്ഞെടുത്ത 76 ഓഫീസുകളിലാണ് വിജിലന്‍സ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ക്ക് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ മനോജ് എബ്രാഹമിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് പരിശോധന.

Share this story