സ്വന്തമായി വീടോ വസ്തുവോ ഇല്ല, വി മുരളീധരന്റെ കൈയിലുള്ളതാകെ 1000 രൂപ

google news
v muralidharan

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിലെ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥിയുമായ വി. മുരളീധരന് സ്വന്തമായി വീടോ വസ്തുവോ ഇല്ല. കൈയിലുള്ളതാകട്ടെ 1000 രൂപയും.

 തിരുവനന്തപുരം കലക്ടറേറ്റിൽ നൽകിയ നാമനിർദേശ പത്രികയിലാണ് സ്വത്തുവിവരങ്ങളുള്ളത്. ഭാര്യയുടെ കൈവശം 3000 രൂപയുണ്ട്. എഫ്​.ഡി അക്കൗണ്ടിൽ ശമ്പളം വന്ന വകയിൽ 10,44,274 രൂപയുണ്ട്. 15.41 ലക്ഷം വിലയുള്ള കാർ സ്വന്തമായുണ്ട്.

കൈയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ് ഗ്രാമിന്‍റെ മോതിരത്തിന് 40,452 രൂപയാണ് വില. 1,18,865 രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറസ് പോളിസിയുണ്ട്. 83,437 രൂപ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് 24,04,591 രൂപയുടെ സ്വത്താണുള്ളത്.

 മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 20,27,136 രൂപയുണ്ട്. 4,47,467 രൂപയാണു സ്ഥിര നിക്ഷേപം. ലോൺ എടുത്ത തുകയും കൂടി ചേർന്നതാണ് ബാങ്കിലുള്ള പണം. കാർ സ്വന്തം. 164 ഗ്രാം സ്വർണവും ചേർത്ത് 46,76,824 രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട്. 47,75,000 രൂപ മതിപ്പു വിലയുള്ള വസ്തുവുമുണ്ട്. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോണുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു

Tags