സമ്മര്‍ ബമ്പര്‍ ലോട്ടറി: ഒന്നാംസമ്മാനം പയ്യന്നൂരിലെ ഏജന്‍സി വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

google news
lottery

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ സമ്മര്‍ ബമ്പര്‍ ലോട്ടറി ഒന്നാം സമ്മാനം SC 308797 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. പയ്യന്നൂര്‍ രാജരാജേശ്വരി ലോട്ടറി ഏജന്‍സി വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം . പത്തുകോടി രൂപയാണ് ഇത്തവണ ഒന്നാംസമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാംസമ്മാനമായ 50 ലക്ഷം രൂപ SA 177547 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്.മൂന്നാംസമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം
SA 120172
SC 352024
SE 408436
SA 656810
SC 375651
SE 430966
SB 328267
SD 344531
SG 372711
SB 374874
SD 385690
SG 375079

Tags