മാള കാർമല്‍ കോളെജ് മുൻ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സിസ്റ്റർ ബ്രൈസ് അന്തരിച്ചു

google news
SISTER
സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 10-30ന്

മാള കാർമല്‍ കോളെജ് മുൻ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സിസ്റ്റർ ബ്രൈസ് (79)അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 10-30ന് ഉദയ പ്രൊവിന്‍ഷ്യല്‍ ഹൌസ് കപ്പേളയില്‍ നടക്കും

Tags