പാലക്കാട്‌ ഡിവിഷനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി റെയിൽവേ

google news
train


പാലക്കാട്‌ റെയിൽവേ ഡിവിഷന്‌ കീഴിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

● ഷൊർണൂർ–കോഴിക്കോട്‌ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (06455) 10, 17, 24 തീയതികളിൽ റദ്ദാക്കി
● കോഴിക്കോട്‌–ഷൊർണൂർ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (06454) 11, 18, 25 തീയതികളിൽ റദ്ദാക്കി
● നിലമ്പൂർ–ഷൊർണൂർ സ്‌പെഷ്യൽ (06470)17,18, 24,25 തീയതികളിൽ റദ്ദാക്കി
● ഷൊർണൂർ–നിലമ്പൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ സ്‌പെഷ്യൽ (0-6467) 17,18,24,25 തീയതികളിൽ റദ്ദാക്കി

വൈകി ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ

● കൊച്ചുവേളി–ശ്രീ ഗംഗാനഗർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16312) 10ന്‌ കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്ന്‌ 4.15 മണിക്കൂർ വൈകി രാത്രി എട്ടിനായിരിക്കും പുറപ്പെടുക. 17, 24 തീയതികളിലും ട്രെയിൻ വൈകും.
● ചെന്നൈ സെൻട്രൽ–മംഗളൂരു സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ്‌ കോസ്റ്റ്‌ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (22637) 10ന്‌ 3.15 മണിക്കൂർ വൈകി വൈകിട്ട്‌ 4.40ന്‌ ആകും ചെന്നൈയിൽനിന്ന്‌ പുറപ്പെടുക. ‌17, 24, മാർച്ച്‌ 2 തീയതികളിലും ട്രെയിൻ വൈകും
●കൊച്ചുവേളി–നിലമ്പൂർ രാജറാണി എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (16349) കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്ന്‌ 16,17, 23, 24 തീയതികളിൽ 1.40 മണിക്കൂർ വൈകിയാകും പുറപ്പെടുക
●മംഗളൂരു സെൻട്രൽ–ചെന്നൈ സെൻട്രൽ വെസ്റ്റ്‌ കോസ്റ്റ്‌ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്‌ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (22638) 8,29 തീയതികളിൽ 2 മണിക്കൂർ വൈകിയാകും മംഗളൂരുവിൽനിന്ന്‌ പുറപ്പെടുക. 22ന്‌ ഒരുമണിക്കൂറും വൈകും
●നാഗർകോവിൽ–മംഗളൂരു ജങ്‌ഷൻ സ്‌പെഷ്യൽ 24ന്‌ 3.15 മണിക്കൂർ വൈകി വൈകിട്ട്‌ ആറിനായിരിക്കും നാഗർകോവിലിൽനിന്ന്‌ പുറപ്പെടുക. മാർച്ച്‌ രണ്ടിനും ട്രെയിൻ മൂന്നര മണിക്കൂറും വൈകും

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിൻ

●ആലപ്പുഴ–കണ്ണൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ മാർച്ച്‌ രണ്ടിന്‌ കോഴിക്കോട്‌ സർവീസ്‌ അവസാനിപ്പിക്കും

Tags