ഗവർണറുടെ നടപടികൾ ഭരണഘടന വിരുദ്ധം, എന്തും പറയുന്ന ആളായി ഗവർണർ മാറിയെന്ന് എം.വി ജയരാജൻ
MV Jayarajan
ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ മുസ്ലിം വേട്ടയെ ഗവർണർ ന്യായീകരിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധമാണ് കണ്ണൂരിലെ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലുണ്ടായത്. പ്രതിഷേധത്തെ വധശ്രമമാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഗവർണർ രാജാവല്ലെന്ന് സിപിഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണ്. ഗവർണറുടെ നടപടികൾ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ്. എന്തും പറയുന്ന ആളായി ഗവർണർ മാറി.

ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ മുസ്ലിം വേട്ടയെ ഗവർണർ ന്യായീകരിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പ്രസംഗത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധമാണ് കണ്ണൂരിലെ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിലുണ്ടായത്. പ്രതിഷേധത്തെ വധശ്രമമാക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഏതെങ്കിലും ഗവർണർ ആർഎസ്എസുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആർഎസ്എസ് മേധാവിയെ കാണുന്ന രീതിയുണ്ടോഎന്ന അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഗവർണർ പദവി രാജിവെക്കണം. ഗവർണർ ആർഎസ്എസിനായി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു. കയ്യിലുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം ഗവർണർ പുറത്തുവിടട്ടെ.
ബില്ലിൽ ഒപ്പിടല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അൽപത്തരമാണെന്നും ഇത്തരം വാദം മനോരോഗമാണെന്നും എം വി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.

Share this story