മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സഞ്ചരിച്ച കാർ ടിപ്പറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു

google news
accident 1കായംകുളം: മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. കായംകുളത്ത് വെച്ച് കാർ ടിപ്പറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ മറ്റൊരു കാറും ഉൾപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല.

Tags