അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമം ; കണ്ണുർ ജില്ലയിലെ ക്വാറി സമരം പിൻവലിച്ചു

google news
Quarry strike


കണ്ണൂർ  സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ക്വാറി നയത്തിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ ക്വാറി ഉടമകൾ നടത്തിയ സമരം പിൻവലിച്ചു. കളക്ടറേറ്റിൽ എഡിഎം കെ.കെ ദിവാകരനുമായി ക്വാറി ഉടമകൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.നികുതികൾക്ക് പുറമെ എല്ലാ ക്വാറി- ക്രഷർ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും നാല് രൂപ വർധന അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിച്ചത്. ഇതോടെ മാർച്ച്‌ 31-ൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് നാല് രൂപ കൂടി.

അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ജില്ലയിലെ ക്വാറികളും ക്രഷറുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ക്വാറി- ക്രഷർ ഇസി ഹോൾഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ചർച്ചയിൽ യു സെയ്ത്, രാജീവൻ പാനൂർ, വി കെ ബെന്നി, നസീർ പേരട്ട, ഷാജി പയ്യാവൂർ, സിറിൽ ജോസ്, മനോഹരൻ മട്ടന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു

കണ്ണൂർ  സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ക്വാറി നയത്തിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ ക്വാറി ഉടമകൾ നടത്തിയ സമരം പിൻവലിച്ചു. കളക്ടറേറ്റിൽ എഡിഎം കെ.കെ ദിവാകരനുമായി ക്വാറി ഉടമകൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.നികുതികൾക്ക് പുറമെ എല്ലാ ക്വാറി- ക്രഷർ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും നാല് രൂപ വർധന അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം പിൻവലിച്ചത്. ഇതോടെ മാർച്ച്‌ 31-ൽ നിലനിന്നിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് നാല് രൂപ കൂടി.

അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ജില്ലയിലെ ക്വാറികളും ക്രഷറുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ക്വാറി- ക്രഷർ ഇസി ഹോൾഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ചർച്ചയിൽ യു സെയ്ത്, രാജീവൻ പാനൂർ, വി കെ ബെന്നി, നസീർ പേരട്ട, ഷാജി പയ്യാവൂർ, സിറിൽ ജോസ്, മനോഹരൻ മട്ടന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു

Tags