കരിപ്പൂരിൽ ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണവുമായി യുവതി കസ്റ്റംസ് പിടിയിൽ

Karipur airport


കരിപ്പൂരിൽ ഒരു കോടിയുടെ സ്വർണവുമായി യുവതി കസ്റ്റംസ് പിടിയിൽ. അടിവസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന നിലയിലാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത്.സ്വർണ്ണമിശ്രിതമടങ്ങിയ 2031ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള 2 പാക്കറ്റുകൾ ആണ് കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയത്.കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി സ്വദേശിനിയായ അസ്മാബീവി (32)യാണ് കസ്റ്റംസ് പിടിയിലായത്.  

Share this story