ബിഷപ്പ് റവ കെ ജെ സാമുവലിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടും: മാണി സി കാപ്പൻ

google news
maani c kappan


പാലാ: സി എസ് ഐ സഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ഷനും ഈസ്റ്റ് കേരളാ മഹായിടവകയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബിഷപ്പുമായിരുന്ന റവ ഡോ കെ ജെ സാമുവലിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ അനുശോചിച്ചു. അവികസിതമേഖലയായിരുന്ന മേലുകാവിൻ്റെ വികസനത്തിന് കെ ജെ സാമുവൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും  ബിഷപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനകൾ കരുത്തേകി. നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കു വഹിക്കാൻ കെ ജെ സാമുവലിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം നാടിനും സി എസ് ഐ സഭയ്ക്കും നികത്താനാവാത്ത വിടവാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതസൗഹാർദ്ദവും ഐക്യവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ അനുസ്മരിച്ചു.

Tags