ജന്തുജന്യ രോഗ പ്രതിരോധം, ജെറിയാട്രിക് കെയർ : കേരളവുമായി സഹകരിക്കാൻ താത്പര്യം ; മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് യു.എസ്. എംബസി മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിലറുമായി ചർച്ച നടത്തി

google news
sss

ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ന്യൂഡൽഹി യു.എസ്. എംബസിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ കൗൺസിലർ ഗ്രഹാം മേയറുമായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തി. ജന്തുജന്യ രോഗ പ്രതിരോധത്തിലും ജെറിയാട്രിക് കെയറിലും കേരളവുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഗ്രഹാം മേയർ പറഞ്ഞു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കും.

കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ മേഖല കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിലും കേരളം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടന്നു വരുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വിശദീകരിച്ചു.

Tags