കൊച്ചിയിലെ വളര്‍ത്ത് നായകള്‍ക്ക് ഇന്ന് മുതല്‍ പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ ഡ്രൈവ്
dog

കൊച്ചിയിലെ വളര്‍ത്ത് നായകള്‍ക്ക് ഇന്ന് മുതല്‍ പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ ഡ്രൈവ്. എല്ലാ വളര്‍ത്തു നായകള്‍ക്കും ഈമാസം അവസാനത്തോടെ പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇന്ന് മുതല്‍ അടുത്ത മാസം ഇരുപത് വരെ വാക്‌സിനേഷന്‍ ക്യാമ്പുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ പതിനാല് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണ് മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴുമാസത്തിനിടെ ഓരോ ജില്ലയിലും നായ കടിയ്ക്ക് ചികിത്സ നല്‍കിയ പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് വരെയുള്ള ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പട്ടികയാണ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടായി നല്‍കിയത്. 4841 കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജും ഒരു കേസ് മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വയനാട് കുറുക്കംമൂലയും ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട് പട്ടികയിലുണ്ട്.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് നല്‍കിയ പട്ടികഅനുസരിച്ച് 507 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പത്തനംത്തിട്ടയിലാണ് 64 എണ്ണം. തൃശൂര്‍ 58,എറണാകുളം 53,ആലപ്പുഴ 39 ഉം ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ ഉണ്ട്. വയനാട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ 32 വീതവും ഇടുക്കി തുരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില്‍ 31 വീതവും ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ 30 ഉം മലപ്പുറം, കൊല്ലം, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ 29വീതം ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളും കണ്ടെത്തി. 25 വീതം ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളുള്ള കോട്ടയം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളാണ് പിന്നില്‍.

Share this story