കേരളത്തിലെ ആദ്യ 'വൈഫൈവാടി'യായി നെല്ലിക്കാപറമ്പ് അങ്കണവാടി
oijuhgf

കോഴിക്കോട് : വൈഫൈ സംവിധാനമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ അങ്കണവാടിയായി കോഴിക്കോട് കാരശേരിയിലെ നെല്ലിക്കാപറമ്പ് 81-ാം നമ്പര്‍ അങ്കണവാടി. വനിത ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് പദ്ധതി ബി.എസ്.എന്‍.എലിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ എയര്‍ കണ്ടിഷന്‍ഡ് അങ്കണവാടി കൂടിയാണിത്.

അങ്കണവാടി കുട്ടികള്‍ക്ക് പുറമേ, കൗമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് അങ്കണവാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന വര്‍ണക്കൂട്ട് പദ്ധതിയ്ക്കും പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഓാണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനും പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടും.അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും വൈഫൈ സൗകര്യം ഇവിടെ നിന്നു ലഭ്യമാക്കാം. സ്മാര്‍ട് ടി.വി അടക്കം വിപുലമായ ഗൂഗിള്‍ മീറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കും സഹായകരമാകും.

സംസ്ഥാനത്തെ 1230 അങ്കണവാടികള്‍ക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതിനായി ഒന്നിന് 2500 രൂപ നിരക്കില്‍ 30,75,000 രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടികള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കുമാരി ക്ലബ്ബുകളുടെ (വര്‍ണക്കൂട്ട്) പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വൈഫൈ കണക്ഷന്‍ നല്‍കുന്നത്. മികച്ച വര്‍ണക്കൂട്ടുകളുള്ള അങ്കണവാടികളെയാണ് പരിഗണിക്കുക. മലപ്പുറത്താണ് കൂടുതല്‍ വൈഫൈ അങ്കണവാടികള്‍. 135 എണ്ണം. 

Share this story