ഫാഷിസ്റ്റ് സർക്കാറിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇൻഡ്യ സഖ്യം രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് എം.കെ സ്റ്റാലിൻ

mk stalin
വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

ന്യൂഡൽഹി: 10 വർഷമായി അധികാരത്തിലുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് സർക്കാറിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഇൻഡ്യ സഖ്യംരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി.എം.കെ അധ്യക്ഷനുമായ എം.കെ സ്റ്റാലിൻ.ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്തുള്ള വിജയം ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിന് ഉണ്ടാവുമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പിക്കെതിരെയുള്ള ജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇൻഡ്യ സഖ്യം. ഇതുവരെ ബി.ജെ.പിയെ എതിർക്കാൻ ആരുമുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇൻഡ്യ സഖ്യം ജനങ്ങൾക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.


വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രചാരണം വഴി ബി.ജെ.പിയുടെ നുണക്കോട്ട പൊളിക്കാൻ ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തിലെനേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിജയത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

Tags