ജിയോയ്ക്ക് മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ വൻ നേട്ടമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
reliance,jio

ടെലികോം കമ്പനികൾ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചതും ഉപയോക്താക്കളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും വാർത്തകളിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ മുന്‍നിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ വൻ നേട്ടമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനത്തിൽ ജിയോ തങ്ങളുടെ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് നാലാം പാദത്തിൽ ജിയോയെ തുണച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മുൻവർഷം നാലാം പാദത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 3,360 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വർഷം നാലാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 24 ശതമാനമായാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 4,173 കോടി രൂപ.

ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ മൊത്ത പ്രവർത്തന വരുമാനം 20.4 ശതമാനമായാണ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 20,901 കോടി രൂപ. മുൻ വർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ 17,358 കോടി രൂപയായിരുന്നു പ്രവർത്തന വരുമാനം. നാലാം പാദത്തിൽ ഒരു ഉപയോക്താവിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പ്രതിമാസ വരുമാനം 167.6 രൂപയായും ഉയർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 21.3 ശതമാനവും കഴിഞ്ഞ പാദത്തേക്കാൾ 10.5 ശതമാനം വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Share this story