രാഹുല്‍ഗാന്ധി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകില്ല ; ഗെഹ്ലോട്ട് മത്സരിക്കും
Ashok Gehlot

ദേശീയ നേതൃത്വത്തില്‍ ആധിപത്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച് രാഹുല്‍ വിഭാഗം. രാഹുല്‍ഗാന്ധി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകില്ല. അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കും. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം പിന്നീട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നാണ് രാഹുല്‍ വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത് പിന്നീട് ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും.

Share this story