സ്ഥിരമായി മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കില്‍, നിങ്ങളറിയേണ്ടത്...

google news
mouthwash

 

ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് കൃത്യമായ ദന്തസംരക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതില്‍ പറ്റുന്ന വീഴ്ച മൂലമാണ് മോണരോഗം, വായ്‌നാറ്റം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രഷിംഗ്, ഫ്‌ളോസിംഗ്, മൗത്ത് വാഷ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ദന്തസംരക്ഷണ ദിനചര്യ മോണരോഗം, വായ്‌നാറ്റം തുടങ്ങിയവയെ തടയാന്‍ സഹായിക്കും.  

രോഗാണുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാനും, ഫലകങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കാനും, വായ്നാറ്റത്തെ അകറ്റാനും, പല്ലിന്‍റെ ഇനാമലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അധിക ഫ്ലൂറൈഡ് നൽകാനും മൗത്ത് വാഷിന്‍റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കും. മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

1. രോഗാണുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു

നിങ്ങളുടെ വായിലെ അണുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്‍റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജന്‍റുകള്‍ മൗത്ത് വാഷിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ മൗത്ത് വാഷിന്‍റെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം മോണരോഗം, പല്ല് നശിക്കൽ, വായ്നാറ്റം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

2. വായ്നാറ്റത്തെ അകറ്റും

വായിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദുർഗന്ധം പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ ഇല്ലാതാക്കി ദീർഘനാളത്തെ പുതുമ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വായില്‍ നല്ല ഗന്ധം പരത്താന്‍ മൗത്ത് വാഷിന് കഴിയും.

3. ക്യാവിറ്റിയെ തടയുന്നു

ഫ്ലൂറൈഡ് അടങ്ങിയ മൗത്ത് വാഷുകൾ പല്ലിന്‍റെ ഇനാമലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പല്ലിലെ ദുർബലമായ ഭാഗങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് അറകൾ അഥവാ ക്യാവിറ്റിയെ തടയാനും സഹായിക്കും.

4. ഫലകം കുറയ്ക്കുന്നു

പല്ലുകളിലും മോണയിലും ശിലാഫലകം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കാനും മോണരോഗങ്ങളും പല്ലുകൾ നശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയ്ക്കാനും മൗത്ത് വാഷ് പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

5. മോണയുടെ ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു

ആന്‍റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളുള്ള മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്  മോണയിൽ രക്തസ്രാവം, വീക്കം എന്നിവയെ കുറയ്ക്കാനും മോണയുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.

6. ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും വൃത്തിയാക്കുന്നു

വായയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാനോ ഫ്ലോസ് ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മൗത്ത് വാഷിന് എത്തിച്ചേരാനാകും. ഇത് ഫലകവും ബാക്ടീരിയയും അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനെതിരെ അധിക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു.

7. അൾസർ പോലെയുള്ളവയുടെ രോഗശമനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു

അൾസര്‍ പോലെയുള്ള വ്രണങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താനും മൗത്ത് വാഷ് സഹായിക്കും.

8. പിഎച്ച് നിലനിർത്തുന്നു

ചില മൗത്ത് വാഷുകൾ വായിലെ പിഎച്ച് ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയെ തടയും.

9. പല്ലുകളുടെ കറ ഇല്ലാതാക്കും

കാപ്പി, ചായ, പുകയില തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പല്ലുകളുടെ കറയെ തടയാൻ ചില മൗത്ത് വാഷുകൾക്ക് കഴിയും.

Tags