കരളിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് കഴിക്കാം

google news
fatty liver

എത്ര ക്ഷീണമാണെങ്കിലും ഒരു ചായ മതി പൂർണ്ണ ഉന്മേഷം തിരിച്ചെത്താൻ. ശരിയല്ലേ? ചായയ്ക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കാൻസർ, അമിതവണ്ണം, നിർജ്ജലീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ചില അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ ചായ കുടിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കും എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിവായിവരുന്നുണ്ട്.

കരൾ ആരോഗ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തി ചായ. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്തകൾ ഉള്ളിലെത്തുന്നത് വഴി ലിവർ സ്റ്റീറ്റോസിസ് പോലുള്ള രോഗാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്.

രക്തത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും ചെമ്പരത്തി ചായ നല്ലതാണ്.  ചെമ്പരത്തി ചായ ശീലമാക്കുന്നത് വഴി ശരീരത്തിലെ നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച്ഡിഎൽ വർദ്ധിക്കുകയും മോശം കൊളസ്ട്രോളായ എൽഡിഎൽ കുറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനു പുറമേ ചെമ്പരത്തി ചായ രക്തത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള മറ്റൊരു അപകട ഘടകമാണ്. 2009-ലെ ഒരു പഠനത്തിൽ, പ്രമേഹമുള്ള 60 പേർക്ക് ചെമ്പരത്തി ചായയും കട്ടൻ ചായയും നൽകി. ഒരു മാസത്തിനുശേഷം, ചെമ്പരത്തി ചായ കുടിച്ചവരിൽ എച്ച്ഡിഎൽ (നല്ല) കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയും മൊത്തം കൊളസ്ട്രോൾ, എൽഡിഎൽ (മോശം) കൊളസ്ട്രോൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ (10) എന്നിവയുടെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്തു.

ചെമ്പരത്തി ചായയിൽ പോളിഫെനോളുകളുടെ അളവ് ഉയർന്നതാണ്. അവയ്ക്ക് ശക്തമായ കാൻസർ വിരുദ്ധ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്തം, വായ, മൂത്രനാളി, ആമാശയം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വ്യാപനവും തടയാനായി ചെമ്പരത്തി ചായ ഫലപ്രദമായ സഹായിക്കുമെന്ന് ടെസ്റ്റ്-ട്യൂബ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ചെമ്പരത്തി ചായ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും അമിതവണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും നിരവധി പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

Tags