കിവിപ്പഴം കഴിച്ചാലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഇതാ ..

kiwi

ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കിവിപ്പഴം. പൊട്ടാസ്യം, കോപ്പർ, ഫോളേറ്റ്, വിറ്റാമിൻ ഇ എന്നിവ ധാരാളമായി കിവിപ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഫൈബറിന്റെയും സമ്പന്ന ഉറവിടമാണ്. കിവിപ്പഴം കഴിച്ചാലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം.

. കിവി പഴത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു പഠനത്തിൽ, ഒരു ദിവസം 4,069 മില്ലിഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം മൂലമുള്ള മരണ സാധ്യത 49 ശതമാനം കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

. വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഉയർന്ന ഉറവിടമാണ് കിവി. ഇതിൽ 154 ശതമാനം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ശക്തമായ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ചർമ്മത്തിനും മുടിക്കും ഗുണം ചെയ്യും.

. കിവിപ്പഴത്തിലെ നാരുകളും ഫൈറ്റോകെമിക്കലുകളും ആമാശയം, കുടൽ, വൻകുടൽ എന്നിവയിലെ അർബുദങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കിവികൾ സഹായിക്കുന്നു. കിവികളിൽ ലയിക്കാത്തതും ലയിക്കുന്നതുമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കിവികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ലയിക്കുന്നതും മൂന്നിൽ രണ്ട് ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. കിവിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലയിക്കുന്ന നാരുകൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും ഹൃദയാരോഗ്യത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുകയും ആരോഗ്യകരമായ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


 

Share this story