എന്തുകൊണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മല്ലിയില?

google news
malliyila

ശരീരത്തില്‍ അനാവശ്യമായി അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മല്ലിയില സഹായിക്കുന്നു. ദഹനം എളുപ്പത്തിലാക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പോസിറ്റീവായ ഫലം നല്‍കുന്നു.

നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങള്‍ വലിച്ചെടുത്ത് - ദഹനം നടത്തി- ബാക്കി വരുന്നവ വിസര്‍ജ്ജ്യമാക്കി മാറ്റി പുറന്തള്ളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്രിയയെ പോസിറ്റീവായി സ്വാധീനിക്കാൻ മല്ലിയിലക്ക് കഴിയും.

വിശപ്പിനെ അടക്കിനിര്‍ത്താനും, ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് അധികമായിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ പുറന്തള്ളുന്നതിനും , ഷുഗര്‍ നില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം മല്ലിയില സഹായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലം നല്‍കുന്നതാണ്.

എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം?

വളരെ ലളിതമായി ഈ പാനീയം തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പിടി മല്ലിയിലയെടുത്ത് ചെറുതായി മുറിക്കണം. ശേഷം ഇത് വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി വച്ച് ഫ്രിഡ്ജില്‍ സൂക്ഷിക്കാം. രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വച്ച്, രാവിലെ ഇതിന്‍റെ വെള്ളം ഊറ്റി കുടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കഴിയുമെങ്കില്‍ വെറുംവയറ്റില്‍ തന്നെ കുടിക്കുക. 
 

Tags