ദോശ മാവ് കൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്നാക്ക്സ് തയ്യാറാക്കിയാലോ?

google news
snack

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
ദോശ മാവ് രണ്ട് ദോശയ്ക്ക്
എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്
ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ
ചമ്മന്തി, സാമ്പാർ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം…
ദോശ കല്ല് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക്‌ മാവിൽ ജീരകവും ചേർത്ത് കുഴച്ചു കല്ലിൽ ഒഴിച്ച് രണ്ട് ദോശ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക. ദോശ ഒന്ന് തണുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കത്തികൊണ്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചു എടുക്കുക.
മുറിച്ച ദോശ ഒരു ചീന ചട്ടി വച്ചു ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്കു ഇട്ടു വറുത്തു എടുക്കുക. നല്ല മുറുക്ക് പോലെ മൊരു മൊരാ കഴിക്കാൻ ആകുന്ന ദോശ സ്ട്രിപ്സ്, ഹണി ചില്ലി സോസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചട്ട്ണി സാമ്പാർ ഡിപ്പ് ചെയ്തും കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

Tags