മയോ ചീസ് സാൻവിച്ച് റെസിപ്പി

google news
Mayo Cheese Sandwich Recipe

ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നാലു മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക, ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നന്നായി scramble ചെയ്ത് എടുക്കണം, ശേഷം മാറ്റിവെക്കാം. അടുത്തതായി ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം, ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡിന് മുകളിലേക്ക് ലെറ്റ്യൂസ്, scramble ചെയ്ത മുട്ടയും, ചീസും ചേർത്ത് കൊടുത്തു സെർവ് ചെയ്യാം.

Tags