രുചികരമായ ചിക്കൻ ബ്രഡ് പോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാം

google news
Chicken Bread Pocket

പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം

ബ്രെഡ് പോക്കറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ, ആദ്യം രണ്ട് കഷ്ണം ബ്രെഡ് പരസ്പരം അടുക്കുക. കഷ്ണങ്ങൾ പരത്താൻ റോളിംഗ് പിൻ ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഉരുട്ടുക. ഒരു റൗണ്ട് കുക്കി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച്, ബ്രെഡ് പുറംതോട് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു വൃത്തം മുറിക്കുക. പുതിയ ബ്രെഡ്ക്രംബ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ബ്രെഡ് ക്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, ചുവന്ന മുളക് അടരുകളായി നിലത്തു അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി മൂപ്പിക്കുക എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എണ്ണയിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ നീക്കം ചെയ്യുക. ചിക്കൻ പൊടിക്കുക.
ഒരു പാത്രത്തിൽ, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ച കാപ്‌സിക്കം, തക്കാളി, വറ്റല് കാബേജ്, കാരറ്റ്, ചിക്കൻ എന്നിവ ¼ കപ്പ് വീതം എടുക്കുക. ¼ കപ്പ് മയോ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.


പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ, 1-4 ഘട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ബ്രെഡ് സർക്കിളുകൾ തയ്യാറാക്കുക. പൊട്ടിച്ച മുട്ടയിൽ സർക്കിളുകൾ മുക്കുക. ഈ സർക്കിളുകൾ ബ്രെഡ്ക്രംബ്സിൽ പൂശുക. ചൂടായ എണ്ണയിൽ വറുക്കുക. സ്വർണ്ണ തവിട്ട് നിറമാകുമ്പോൾ അവ വീർക്കുകയും നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പോക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ ബ്രെഡ് ഡിസ്ക് പകുതിയായി മുറിക്കുക.

Tags