5 മിനുട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ അടിപൊളി പലഹാരം

sdh


ബ്രെഡ്‌ =4(1 ബ്രെഡ് നീളത്തിൽ 5 പീസ് ആക്കി മുറിക്കുക )

ക്രഷ്ട് ചില്ലി =2tsp

മുട്ട =2

ചിക്കൻ മസാല =1tsp

മല്ലിയില =2tsp

ഒനിയൻ പൗഡർ =1/4 tsp

ജിഞ്ചർ പൗഡർ =1/4 tsp

ഉപ്പ് =ആവശ്യത്തിനു

ഓയിൽ =ആവശ്യത്തിന്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ആദ്യം തന്നെ മുട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ക്രഷ്ട് ചില്ലി, ചിക്കൻ മസാല, മല്ലിയില, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പൗഡർ, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു വെക്കുക. ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച ബ്രെഡ് മുക്കിയശേഷം ബ്രഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് ബ്രൗൺ നിറമായാൽ കോരിയെടുക്കുക.

Tags