തയ്യാറാക്കാം അവൽ പായസം...

trsdtygv

വേണ്ട ചേരുവകൾ...

 1. ചേന - 500 ഗ്രാം 
 2. അവൽ - 100 ഗ്രാം
 3. ശർക്കര - ഒരു കിലോ
 4. ചവ്വരി - 50 ഗ്രാം
  5. തേങ്ങ - 2 എണ്ണം
  6. നെയ്യ് - 100 ഗ്രാം
  7. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് - 100 ഗ്രാം
     കിസ്മിസ്   - 100 ഗ്രാം
  8. തേങ്ങാക്കൊത്ത് -20 ഗ്രാം
  9. ഏലയ്ക്കപ്പൊടി - ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം...

* ചേന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കി വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെയ്ക്കുക.
* ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചെടുക്കുക.
* ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നെയ്യൊഴിച്ച് അവൽ വറുത്തെടുക്കുക.
* ഒരു ഉരുളിയിൽ ചേന, ശർക്കര, ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വരട്ടി എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നാലു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ, ചവ്വരി വേവിച്ചത്, അവൽ എന്നിവ ചേർക്കുക. പായസം തിളച്ച് കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് വാങ്ങുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസ്, തേങ്ങാക്കൊത്ത് എന്നിവ നെയ്യിൽ വറുത്തിടുക. ഏലയ്ക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കാം.

Share this story