സിനിമക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കും അലച്ചിലുകൾക്കും വിരാമം: സ്വപ്‌നങ്ങളെ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ‘സിനിസെൻ’!

google news
Cinizen is a platform that transforms your cinematic journey

സിനിമക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കും അലച്ചിലുകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്,, കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും; സുഗമവുമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത്,, സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും സിനിമക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെയും തമ്മിൽ കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന,, ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാതാവോ; സിനിമാ പ്രേമിയോ തുടങ്ങി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സകല സേവനങ്ങളും; പിന്തുണയും നൽകാൻ സാധിക്കുന്നൊരു ലോകവ്യാപക സിനിമാ സമൂഹമാണ് 'സിനിസെൻ' എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

ആഗോള സിനിമാ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നതിനേക്കാളുപരി കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഇവന്റുകളിലും; വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അനുമതിക്കൊപ്പം,, തങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ലളിതമായി സൃഷ്ടിക്കാനും,, .

അവരവരുടെ കഴിവുകളും; സൃഷ്ടികളും ലോകവ്യാപകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ബ്രഹത്തായ അവസരവുമാണ് സിനിസെൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സിനിസെൻ അഗീകൃതമായ പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തന്നെ; കരാർ പ്രകാരമുള്ള പണം കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുമെന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷതയുമുണ്ട്!

മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് വിപുലമായ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവും, വിതരണക്കാരുമായ കൊക്കേർസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് 'സിനിസെൻ' പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ,, ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പുതുതായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നവർക്കാവശ്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചയും; മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും നൽകാൻ സിനിസെൻന് കഴിയുമെന്ന് നിസംശയം പറയാം. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ www.cinizen.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
വാർത്ത പ്രചാരണം: പി.ശിവപ്രസാദ്

Tags