അവാര്‍ഡുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇനി ഒരിടമുണ്ട്: പ്രിയ ഗായിക നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് ഒടുവിൽ അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീടായി
Nanchamma

അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീടായ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് നഞ്ചിയമ്മ. നഞ്ചിയമ്മയ്ക്ക് സ്വപ്ന ഭവനം പണിത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫിലോകാലിയ എന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ് .നഞ്ചിയമ്മ ഇതുവരെ താമസിച്ചിരുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലെ നക്കുപതി ഊരിൽ ഏറെക്കാലമായി അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ്. നഞ്ചിയമ്മ പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും ഇടമില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞിരുന്നു.

Nanchamma

വീട് പണിയാൻ തയ്യാറായി വന്നത് അവാർഡുകൾ വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന നഞ്ചിയമ്മയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് ഫിലോകാലിയ എന്ന ഫൗണ്ടേഷനാണ്. വീടിന്റെ തറക്കൽ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ഇടുകയും അതിവേഗം പണി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് നഞ്ചിയമ്മയുടെ പഴയ വീടിനടുത്താണ്.
 

Share this story